Audiografer : Ole Christian Røvang & Caroline Fosse

1991 – Utdannet audiograf ved Trondheim Helsefaghøgskole AU-89

1991-1994 – Ansatt ved Rikshospitalet i Oslo

1994-2006 – Ansatt i privat salgsvirksomhet av hørselshjelpemidler

2006 – Ansatt som audiograf ved Bærum Øre Nese Halsklinikk

Audiografen er ansatt i 100 % stilling ved klinikken.

Ole Christian

Caroline

2020 – Utdannet ved NTNU Audiografutdanningen i Trondheim

2020 – Ansatt ved Bærum ØNH

Audiografen er ansatt i 100% stilling ved klinikken