Sekretær

Marit Olsvik Er utdannet autorisert helsesekretær med lang erfaring. Hun har 25 års arbeidserfaring fra allmenlegekontor og 25 års erfaring fra sykehus i forskjellige avd. Hun jobber i 80% stilling.

Sektretær Marit Olsvik