Lege Petter Lorentz Larsen

1983 – Utdannet Cand.med. Universitetet i Oslo

1992 – Spesialist i øre-nese-halssykdommer hode-halskirurgi

1985 – 1989 – Ass. lege ØNH-avd Ullevål Universitetssykehus

1990 – 1996 – Ass.lege/konst. overlege ØNH-avd. Rikshospitalet

1996 – 2003 – Overlege ØNH-avd. Lovisenberg sykehus

2003 – Spesialistpraksis Bærum Øre Nese Halsklinikk, Bekkestua

Petter Lorentz Larsen