Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon er en en behandling som vil kunne redusere dine allergiplager – både på kort og lang sikt. I tillegg vil denne behandlingen redusere muligheten for utvikling av andre allergier samt astma.

Vaksinasjonen vil vanligvis bli gjennomført èn gang pr.uke i syv-7 -8uker , deretter èn-1 gang hver 9 uke i 3år. Vaksinasjonen starter vanligvis om høsten!

Første gang vil du få tre-3 injeksjoner med ca. 20-30 min. mellomrom. (Hvis du skal vaksineres mot flere allergener, vil det ta tilsvarende lenger tid). Senere vil du få kun èn injeksjon pr. allergen.

Under hele behandlingen er det en beskjeden mulighet for at du skal kunne få en allergisk reaksjon – som følge av vaksinasjonen. Denne muligheten reduseres ved at du tar en allergitablett om morgenen – vaksinasjonsdagen. (Trenger du resept på dette, må du gi oss beskjed).

VIKTIG:
Bruker du blodtrykksmedisiner/hjertemedisiner, må du gi oss beskjed om dette. Du må også gi beskjed hvis du har en «ustabil» /ubehandlet astma evt. andre kroniske eller alvorlige sykdommer. Vaksinasjon blir ikke gitt ved pågående infeksjonssykdom eller annen sykdom som påvirker almentilstanden.
Gi beskjed hvis du er/blir gravid i løpet av behandlingen.
Du skal ikke drikke alkohol/gjennomføre hard fysisk aktivitet 8 timer før eller 8 timer etter vaksinasjonen.

Vaksinen bestilles direkte fra apoteket. Denne er på «Blå resept», og du må derfor kun betale en mindre egenandel. Gi oss beskjed hvis du har «Frikort».

Du må betale egenandel og forbruksmateriell – ved hver konsultajon.

Ta gjerne kontakt på mail eller telefon – hvis du lurer på noe, eller ønsker å informere oss om forhold vedrørende vaksinasjonen