Hørsel/høreapparater/hjelpemidler

Vår audiograf O.C.Røvang har mangeårig erfaring som audiograf og Caroline Fosse er den som tester hørsel og tilrettelegger for hørselshjelpemidler etter behov for den enkelte. Våre pasienter blir først utredet ved klinikken og hvis ønskelig avklares det hvilke hjelpemidler som skal tilpasses.

Hørselstesting:
Dr. sjekker vanlig ørestatus. Rentone med taleaudiometri foretas for kartlegging av hørselsfunksjonen hos den enkelte. Emisjonsmåling, tympanometri og impedanseaudiometri foretas ved behov.

Høreapparater:
Etter at hørselssituasjonen er helt avklart med nødvendige tester blir høreapparater hvis behov foreslått. Vi fører de apparater som til en hver tid ligger inne på NAV sine godkjente lister. Dersom de ikke er i vårt lager kan de fleste skaffes på rimelig kort varsel. Vi følger de krav som NAV bestemmer. Under normale omstendigheter kan man få nye høreapparater etter 6 år. De aller funksjoner utføres i denne forbindelse ved vår klinikk. Apparater gjennomgås ved klinikken før disse sendes med på hjemlån. Man får disse for uttesting og for å se om de egner seg for den enkelte pasient. Dersom de ikke føles tilfredsstillende kan nye apparater testes ut før man bestemmer seg hvilke apparater man velger å beholde. Det er alltid lurt å ha spesiell forsikring til sine apparater dersom man skulle være uheldig å miste disse.

Tinnitus:
Vi utreder ved klinikken hvor stort problemet er og foreslår forskjellige egnede tiltak. Dersom vi ikke har et egnet tiltak hos oss kan pasienten henvises videre til annen institusjon som har bedre egnede tiltak for den enkelte. Vi fører også høreapparater som kan være egnet for pasienter med tinnitus/øresus. Søker om tinnitus hjelpemiddel ved soveproblematikk osv. Vi har et godt samarbeid med andre institusjoner som har utvidet tilbud til den enkelte med tinnitusplager.

Hjelpemidler:
Vi foreslår/søker hjelpemidler til den enkelte ved behov. Eller henviser til andre som har muligheten til å hjelpe den enkelte med behov for hjelpemidler i dagligsituasjonen. Det kan være forsterket ringeklokke på døren, teleslynge hjemme, forsterkertelefon, lysblinkanlegg for varsling av ringeklokke og andre hjelpemidler.

Tilbake