Velkommen til Bærum Øre Nese Halsklinikk

Bærum Øre Nese Halsklinikk er en spesialistklinikk for utredning og behandling av sykdommer/tilstander i øre-nese-halsområdet samt tilliggende organer.

Klinikkens virksomhet reguleres av en rammeavtale for avtalespesialister mellom Den norske legeforening og Helse Sør-Øst.

Klinikken har avtale med det regionale helseforetaket (Helse Sør-Øst) og er en del av foretakets helsetilbud om spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus.

Vi er underlagt Lov om Spesialisthelsetjenesten, Helsepersonelloven og Lov om pasientrettigheter.

KORONAVIRUS! Se nærmere info under fanen KONTAKT OSS

Nye pasienter mottas kun etter henvisning. Henvisningen kan sendes direkte fra henvisende instans (sykehus, fastlege og kiropraktor) på e-mail (post@nesen.no), eller pr. post (Bærum Øre-Nese-Halsklinikk, Bærumsveien 205. 1357 Bekkestua) Henvisningen vil ble vurdert/prioritert og du vil få en innkallelse.

Betaling med bankkort. Ved giro innbetaling, kommer regningen fra Convene.

Vi flytter til Fornebu 1.oktober 2023

moloklinikken – Oksenøyveien 10, 1360 Fornebu – Telefon 67222870

www.moloklinikken.no – Akerkvartalet